Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

AIESOPIMUS MTK Tammela ry:n ja MTK Lounais-Häme ry:n yhdistymisestä

Aiesopimus on käsitelty yhdistysten johtokunnissa ja siinä on sovittu seuraavista asioista:

1. Perustelut yhdistymiselle MTK Jokioinen ry, MTK Forssa ry, MTK Humppila ry ja MTK Ypäjä ry yhdistivät toimintansa uuteen yhdistykseen MTK Lounais-Häme ry vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistysten yhteistoiminta oli jo ennen yhdistymistä vilkasta. Yhdistyksillä oli palkattuna yhteinen työntekijä (sihteeri) ja mm. yhdistysten tiedotustoiminta oli keskitetty Farmariapu – nettiportaaliin. Varsinaisen yhdistystoiminnan yhdistämiseen yhtenä merkittävänä vaikuttimena oli aktiivisten toimijoiden väheneminen niin jäsenmäärän vähenemisen kuin myös jä- senten ajankäytön haasteellisuuden vuoksi. Myös MTK Tammela ry oli mukana yhdistysten yhteistyössä ennen yhdistymistä ja myös alustavissa yhdistymisneuvotteluissa. MTK Tammela oli alueen yhdistyksistä jäsenmäärältään suurin ja sen toiminta oli muita yhdistyksiä aktiivisempaa. Tammelan yhdistys päätyikin ratkaisuun, että se jää pois uudesta MTK Lounais-Hämeen yhdistyksestä ja jatkaa toimintaansa omana yhdistyksenä. Päätöksestä huolimatta MTK Tammela ry on jatkanut erittäin tiivistä yhteistyötä perustetun MTK Lounais-Hämeen kanssa. Yhdistyksillä on yhteinen palkattu sihteeri, tiedotustoiminta tapahtuu edelleen yhdessä, yleiset kokoukset on pääsääntöisesti pidetty samaan aikaan ja samassa paikassa ja myös yhdistysten vapaamuotoinen toiminta on pitkälti ollut yhdessä suunniteltua ja toteutettua (mm. peltotreffit). Edellä mainitusta tiiviistä toiminnallisesta yhteistyöstä johtuen MTK Tammela ry ja MTK Lounais-Häme ry ovat päätyneet käynnistämään neuvottelut myös yhdistysten hallinnon yhdistämisestä.

2. Yhdistymisen malli Yhdistyminen toteutetaan siten, että MTK Tammela ry puretaan (lakkautetaan) ja MTK Lounais-Häme ry tekee sääntömuutoksen jossa yhdistyksen toimialueeksi nimetään Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Ypäjän ja Tammelan kuntien alueet. Sääntömuutoksessa yhdistyksen säännöiksi otetaan viimeisimmät Maataloustuottajain Keskusliiton valmistelemat mallisäännöt (aiesopimuksen liitteenä). Yhdistyksen nimenä säilyy MTK Lounais-Häme ry ja sen kotipaikka on Jokioinen. MTK Tammela ry tekee Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n johtokunnalle hakemuksen, jossa se esittää että MTK Tammela ry:n jäsenet liitetään jäseniksi MTK Lounais-Häme ry:een.

3. MTK Lounais-Häme ry:n siirtymäkauden hallinto ja jäsenmaksut MTK Lounais-Häme ry:n johtokuntaa (yhteensä 12 jäsentä) valittaessa neljä johtokunnan jä- sentä valitaan Tammelan kunnan alueelta toimintavuosille 2018-2020. Sen jälkeen johtokunnan jäsenet valitaan yhdistyksen toimialueelta. MTK Lounais-Hämeen jäsenmaksuperusteiksi päätetään ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa MTK Tammelan ja MTK Lounais-Hämeen nykyisistä jäsenmaksuperusteista johdetut perusteet: - Perusmaksu 65 €/tila - Pelto 2,75 €/ha - Metsähehtaareista ei jäsenmaksua Näillä perusteilla yhdistysten jäsenmaksutulon suuruusluokka säilyy ennallaan. Tulevina vuosina jäsenmaksuperusteista päätetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

4. MTK Tammela ry:n omaisuus Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton jäsenyhdistysten sääntöjen mukaan purettavien yhdistysten varojen ylijäämä siirtyy MTK Hämeen liitolle. MTK Tammela ry:n johtokunta tekee esityksen MTK Häme ry:n johtokunnalle, että se antaa luvan siirtää MTK Tammela ry:n kaikki omaisuus (kiinteistöt, talletukset, osakkeet, rahavarat) lyhentämättömänä MTK Lounais-Häme ry:lle. Omistusoikeuden siirron osalta noudatetaan voimassa olevia säädöksiä (mm. kaupanvahvistus tarvittaessa, lainhuudot). MTK Tammela ry tekee omaisuuden siirrosta lahjakirjan luonnoksen, jonka perusteella haetaan verottajalta ennakkopäätöstä omaisuuden siirron verokohtelusta. Luonnos tehdään ehdollisena, jolloin se raukeaa jos yhdistystä ei pureta. Omaisuuden siirron etukäteisselvityksistä syntyvät kustannukset, jotka tulevat maksettaviksi ennen toiminnan yhdistymistä (mm. kaupanvahvistajan palkkio, verottajan ennakkopäätöksen hinta) jaetaan yhdistysten kesken puoliksi. MTK Tammela ry vastaa veloistaan, veroistaan ja muista sitoumuksistaan 31.12.2017 saakka, jonka jälkeen sitoumukset siirtyvät MTK Lounais-Häme ry:n vastattaviksi.

MTK Tammela hoitaa maksuliikenteensä niin, ettei sillä ole ostovelkoja tai saamisia 31.12.2017. MTK Lounais-Hämeen tilinkäyttöoikeuden haltijat valtuutetaan käyttämään MTK Tammela ry:n tilejä tarvittaessa myös 31.12.2017 jälkeen. MTK Tammela ry on alustavasti suunnitellut Sahrapirtille kunnostustoimenpiteitä, joihin se on myös varautunut taloudellisesti. MTK Lounais-Häme ry sisällyttää lähivuosien toimintasuunnitelmiinsa seuraavat Sahrapirtin käyttöarvoa parantavat toimenpiteet: - ulko-ovet 4 kpl asennettuna - keittiöön muovimatto, levyt lankkulattian päälle, keittiöön lattiakaivo - keittiökaapistot ja tasot - seinälevyt - tiskikone, esipesutaso, esipesuihku ja purkutaso - muihin tiloihin vinyylilankku ja listat - wc-tilojen uusiminen - ilmalämpöpumppu - ulkorakennuksen kattohuovan uusiminen - piha-alueen kunnostusta Toimenpiteistä on tehty erillinen suunnitelma kustannusarvioineen. Sahrapirtin kunnostuksen kokonaiskustannus tämän sopimuksen perusteella tehtävissä toimenpiteissä saa olla enintään MTK Tammela ry:n omistuksessa olevien osakkeiden ja rahastojen myynnistä saadun tulon suuruinen.

5. Jäsenyyksien käsittely ja yhdistymisestä tiedottaminen MTK Tammela ry:n jäsenten halukkuus siirtyä uuden yhdistyksen jäseniksi selvitetään syksyn 2017 aikana. Kaikille yhdistyksen jäsenille lähetetään yhdistymisestä tiedote, jossa kerrotaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti yhdistymisen vaikutuksista yksittäisen jäsenen asemaan yhdistyksessä. Tiedotteessa korostetaan että yhdistyksen nykyiset jäsenedut pysyvät katkeamatta ennallaan. Tiedotteeseen laaditaan ohjeet, joiden mukaan toimimalla jäsen voi ilmoittaa haluttomuudestaan liittyä MTK Lounais-Häme ry:n jäseneksi. Ilman jäsenen kirjallista kieltoa kaikki MTK Tammela ry:n jäsenet siirretään MTK Lounais-Häme ry:n jä- seniksi.

6. Yhdistymisprosessin aikataulutus ja toimenpiteet MTK Tammela ry:n purkaminen ja MTK Lounais-Häme ry:n sääntömuutos edellyttävät yhdistysten kahden peräkkäisen yleisen kokouksen päätöstä, joista jälkimmäisessä lakkauttaminen on hyväksyttävä 2/3 määräenemmistöllä. Toisen näistä kokouksista tulee olla yhdistyksen sääntömääräinen kokous (kevät- tai syyskokous). Yhdistykset kutsuvat koolle syys-lokakuussa 2017 ylimääräiset yleiset kokoukset, joiden kokouskutsuissa mainitaan käsiteltäviksi asioiksi: - MTK Tammela ry:n osalta yhdistyksen purkamisen ja omaisuuden siirtämisen ensimmäinen käsittely - MTK Lounais-Hämeen osalta yhdistyksen sääntöjen muuttaminen Mikäli ylimääräiset kokoukset tekevät yhdistymisestä myönteiset päätökset, toinen käsittely suoritetaan yhdistysten syyskokousten yhteydessä marras-joulukuussa 2017. Kokouskutsuissa tulee olla samat maininnat kuin ylimääräisten kokousten kutsuissa. Mikäli päätös ko. asioihin on edelleen myönteinen, päätetään MTK Tammela ry:n syyskokouksessa yhdistyksen purkautumisen loppuselvityksestä toiminnan ja talouden osalta (tilinpäätös, purkautumisilmoitukset). Myönteisten yhdistymispäätösten jälkeen MTK Lounais-Häme ry:n syyskokous jatkuu syyskokousasioilla huomioiden toimialueen laajennus ja tämän aiesopimuksen sisältö (henkilövalinnat, jäsenmaksuperusteet, toimintasuunnitelma, talousarvio).

7. Toimenpiteet, mikäli yhdistysten yleiset kokoukset eivät hyväksy yhdistysten yhdistä- mistä Mikäli MTK Tammela ry:n tai MTK Lounais-Häme ry:n syyskokous ei hyväksy yhdistymissuunnitelmaa, jatketaan syyskokouksia kummankin yhdistyksen osalta sen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Johtokunnat valmistelevat syyskokousasiat myös tämän vaihtoehdon huomioiden. Kaikki toimenpiteet, jotka toteutetaan ennen yhdistysten syyskokouksia ja siten ennen yhdistymisen lopullisesti hyväksyvää toista käsittelyä, tehdään ehdollisina. Asiakirjat (mm. jä- senyyksien siirrot, omaisuuksien siirtosopimukset) muotoillaan siten, että MTK Tammela ry:n päättäessä jatkaa toimintaansa entisellään, purkautuvat tehdyt sitoumukset ja yhdistyksen toiminta jatkuu ennallaan.

Jokioinen 22.6.2017

Hannu-Pekka Syrjälä MTK Tammela ry Puheenjohtaja MTK Tammela ry

Marko Virtaranta Puheenjohtaja MTK Lounais-Häme ry